Etthundranitton år och fyra generationer med möbler.